Ukraińska dumka—radio.bialystok.pl

Dwa I miejsca ex aequo w kategorii chórów zawodowych XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2015 przyznano Chórowi Narodowego Radia Ukrainy z Kijowa i Chórowi Kameralnemu Państwowej Filharmonii z Czelabińska z Rosji. Wczoraj festiwal zakończył się koncertem galowym w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Докладніше...


Wzięły w nim udział 24 chóry, w tym 5 z Ukrainy. W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, różnorodność zespołów w nim uczestnicząca godna uwagi.
W skansenie w Koźlikach nad Narwią odbyło się tradycyjne spotkanie mniejszości ukraińskiej "Na Mykołu". Były tańce w stodole, śpiewy i odczyt nt. historii wsi Kuraszewo w gm. Czyże. Relacja Sławomira Sawczuka.
Zaprasza Eugeniusz Ryżyk.

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

TKK enlzi enl cr

music rev