Коробка, Тетяна Сергіївна.

Комунікаційні аспекти хорового виконавства (на прикладі діяльності Академічного хору імені П. Майбороди Національної радіокомпанії України) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Коробка Тетяна Сергіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2015. - 19 с. Докландіше...


В ефірі Хор Українського радіо [Текст] / Тетяна Коробка. - Київ : Музична України, 2015. - 157, [17] с. : фот. - Бібліогр.: с. 141-156. - 1000 экз. - ISBN 978-966-8259-75-3 Докладніше...


Коробка Т. С. Хорове виконавство як каталізатор міжкультурних комунікаційних процесів (на прикладі творчої діяльності академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України) / Т. С. Коробка // Українське музикознавство. - 2012. - Вип. 38. - С. 404-415. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2012_38_30


Діяльність академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України з початку 1930-х до 1945 року / Т. Коробка // Українське музикознавство. - 2014. - Вип. 40. - С. 223-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2014_40_18

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
music rev
Журнал
Газета
Українське радіо
фотограф художник, дизайнер